Středa, 7 června, 2023
aktualne

Bez pomoci státu je soběstačnost v mléce ohrožena

Produkce mléka na Slovensku nadále klesá. Přestože se slovenským prvovýrobcům neustále daří zvyšovat množství mléka nadojeného od jedné dojnice, problémem jsou nadále klesající počty zvířat. Informoval o tom Slovenský svaz prvovýrobců mléka (SZPM).

Meziročně se počet mléčných krav snížil o 4000 kusů. V praxi můžeme výpadek produkce mléka přirovnat k tomu, že krajská města Prešov a Nitra by zůstala zcela bez mléka a mléčných výrobků. Uvedený počet dojnic totiž vyprodukuje mléko pro 170.000 obyvatel.

Prvovýrobci ruší své chovy zejména pro enormní nárůst nákladů. Od Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR žádají okamžitou finanční pomoc. „Požadujeme mimořádnou jednorázovou podporu pro prvovýrobu mléka ve výši 35 milionů eur. Dále požadujeme zvýšení státní podpory v souvislosti s dotačním titulem Zelená nafta. Poslední požadavek souvisí s novou Společnou zemědělskou politikou na roky 2023 až 2027. Požadujeme, aby v tomto období dosáhla výše podpory pro všechny kategorie mléčného skotu 500 eur na velkou dobytčí jednotku,“ uvedl Alexander Pastorek, předseda SZPM.

„Kámenem úrazu“ pro sektor jsou dlouhodobé problémy, jako vysoký investiční dluh, kumulovaná ztráta odvětví, kapitálová poddimenzovanost a výrazně nižší podpora z evropských i národních zdrojů v porovnání s ostatními členskými státy EU. V roce 2021 se situace ještě zhoršila a výhled na změnu nepřinesly ani první dny nového roku 2022. Důvodem je enormní nárůst vstupů, zejména cen rostlinných komodit a krmiv nakupovaných na zahraničních trzích, jakož i cen energií.

„Ministr zemědělství a rozvoje venkova Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vyjádřil pochopení pro naše problémy a při našem zásadním požadavku na mimořádnou pomoc ve výši 35 milionů eur přislíbil, že během dvou-tří týdnů prověří možnosti tohoto nadresortního rozhodnutí,“ informoval Pastorek.

Představitelé SZPM věří, že slib byl dán s plnou vážností a nezůstane jen u slov. Snižování počtu dojnic má vliv i na fungování mlékáren, které se obávají nedostatku základní výrobní suroviny z domácích zdrojů.

„Další pokles výroby syrového kravského mléka už přímo ohrožuje i mlékárny, které mléko zpracovávají na mléčné výrobky. Naši členové vyjadřují obavy o nedostatek domácí suroviny, který z důvodu poklesu stavů dojnic nastal. Mlékárny v posledních měsících upravovaly ceny pro prvovýrobce mléka směrem nahoru. cenotvorba je však přímo podmíněna tím, za co je obchod ochoten naše výrobky koupit. Zpracovatelé nemohou suplovat roli státu v podpoře resortu na úroveň, která je obvyklá v okolních státech,“ řekl Marián Šolty, prezident Slovenského mlékárenského svazu (SMZ).

SZPM dodal, že bez mimořádné podpory nedokáže garantovat udržení současného stavu produkce syrového kravského mléka a zaměstnanosti. V prvovýrobě mléka pracuje 10.000 lidí, kteří jsou dnes přímo závislí na tom, zda se stát rozhodne zachovat jejich pracovní místa. Ani v evropských státech tomu není jinak. Rozdíl je pouze v tom, jak si jednotlivé členské státy EU cení výrobu mléka a v jakém rozsahu ji podporují.

pr článek

Další články autora