Středa, 7 června, 2023
aktualne

Cíle EU v oblasti klimatu jsou přijatelné, termíny obtížně realizovatelné

Evropská komise (EK) ve svém delegovaném aktu o takzvané taxonomii z přelomu let 2021 a 2022 definuje podmínky, za kterých budou investice do jaderné energetiky a plynárenství považovány za udržitelné. Poukázala na to tisková tajemnice Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK) Bibiána Gunišová. Sekce teplárenství SOPK se s cíli Evropské unie (EU) v oblasti klimatu ztotožňuje, ale termíny opatření z aktu v přenesené pravomoci považuje za obtížně realizovatelné.

SOPK tvrdí, že pro slovenské teplárenství je důležité mít možnost prosadit udržitelnost již realizovaných a plánovaných investic do systémů centralizovaného zásobování teplem využívajících kombinovanou výrobu tepla a elektřiny na bázi zemního plynu. Právě tyto systémy jsou podle komory efektivním nástrojem pro postupné snižování emisí a integraci obnovitelných zdrojů energie včetně geotermální, jakož i využití tepla ze zdrojů pro energetické využití odpadů.

Požadavek, aby byla do taxonomie zahrnuta pouze zařízení, která nahradí uhelné zdroje, podle SOPK vylučuje investice do modernizace již existujících teplárenských zařízení na bázi zemního plynu.

„Zemní plyn bude na Slovensku i nadále hrát významnou roli při dekarbonizaci teplárenství. do roku 2023 a nahradí ji produkcí tepla ve formě VÚKVET, respektive teplem z obnovitelných zdrojů energie, případně teplem z energetického využití odpadu,“ konstatoval předseda Sekce teplárenství SOPK Vojtech Červenka (MH Teplárenský holding).

Dodal, že technologie VÚKVĚT se spalováním zemního plynu s efektivním využitím vyrobeného tepla jsou již v současnosti schopny dosáhnout emisí na taxonomií požadované úrovni 270 gramů CO2/kWh vyrobené energie, tedy elektřiny a tepla. „Další snižování uhlíkové intenzity je možné jen za předpokladu náhrady zemního plynu novými nízkoemisními palivy. Tyto však nejsou na našem trhu aktuálně dostupné a jejich fyzická dostupnost a cenová přijatelnost v horizontu roku 2026 je velmi sporná,“ podotkl Červenka.

SOPK konstatuje, že podle dokumentu EU nové zdroje na bázi zemního plynu budou moci získat stavební povolení do konce roku 2030, ale pouze v případě, že emise skleníkových plynů nepřesáhnou 270 gramů ekvivalentu CO2/kWh. Poukázala na to, že zemní plyn musí být nahrazen obnovitelnými či nízkoemisními plyny do roku 2026 nejméně v objemu 30 %, do roku 2030 nejméně 55 % a do konce roku 2035 má být jimi nahrazen úplně.

pr článek

Další články autora