Středa, 7 června, 2023
aktualne

Pro výrobce i dovozce nápojů končí přechodné období 31. ledna

Od 1. ledna 2022 funguje na Slovensku zálohový systém pro nápojové obaly. Takový systém nelze zavést ze dne na den, proto je zákonem stanoveno přechodné období, během kterého jsou v prodejnách zálohovány i nezálohované obaly. Každý výrobce nebo dovozce, který chce uvádět nápoje na český trh, si nejprve musí splnit registrační povinnost v zálohovém systému.

Jak dále informovala Lucia Morvai, ředitelka pro vnější vztahy a komunikaci Správce zálohového systému, pro výrobce i dovozce nápojů končí přechodné období 31. ledna 2022. Po tomto datu již na český trh nemohou uvést nápoje v obalu, který nebyl registrován v zálohovém systému a řádně označen symbolem zálohování.

Zdůraznila, že obchodníci mají přechodné období déle – do konce června 2022, dokdy mohou doprodat staré zásoby. Od 1. července 2022 se v prodejnách již nemohou prodávat nezálohované nápojové plastové láhve a plechovky.

Upřesnila, že se zálohují všechny jednorázové plastové láhve a plechovky od nápojů o objemu 0,1 litru až 3 litry včetně. Na každé zálohované láhvi či plechovce je symbol „Z“ v recyklačních šipkách a text „Zálohováno“.

„Zálohují se jednorázové plastové láhve a plechovky nápojů jako jsou minerální vody, slazené nápoje, ovocné šťávy, ledové čaje, energetické nápoje, pivo, víno, míchané alkoholické nápoje. Nezálohují se obaly z mléka, nápojů s obsahem mléka, sirupů a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 15 procent, ani potraviny jako olej či ocet,“ přiblížila Morvai.

Podle Marie Trčkové, ředitelky Správce zálohového systému, právě výrobci nápojů potřebují do konce ledna vyřešit své registrační povinnosti se Správcem. „Důležité přitom je, aby byl úspěšně ukončen celý registrační proces a obaly byly verifikovány ze strany Správce. Nestačí tedy jen podat žádost o registraci. Pokud jsou někteří výrobci či importéři, kteří tak dosud ještě neučinili, je nezbytné, aby se neprodleně obrátili na Správce a spustili proces registrace jejich obalů. Jinak nebudou moci po 31. lednu 2022 uvádět své obaly na trh,“ zdůraznila Trčková.

Tato povinnost se přitom týká nejen velkých výrobců nápojů, ale každého výrobce, dovozce či třeba i menších řemeslných pivovarů i lokálních výrobců vína, kteří plní nápoje do plastových lahví nebo plechovek. Do zálohového systému se registruje každý obal, který se prodává na českém trhu bez výjimky. Pouze řádně registrované obaly se aktualizují v centrální databázi zálohomatů a ručních skenerů a lze je uvádět na trh, distribuovat a následně odebrat od zákazníka a vyplatit zálohu 15 eurocentů.

Vrátit zálohovaný obal lze v každé prodejně, která je zapojena do zálohového systému. Takových provozů je zatím přibližně 2000 po celém Slovensku, toto číslo se bude dále zvyšovat.

Záloh 15 eurocentů zaplatí spotřebitel při koupi nápoje v plechovce nebo plastové láhvi, která je označena symbolem „Z“. Cena nápoje a výše zálohu jsou vždy zobrazeny odděleně. Když pak takovou plechovku nebo plastovou láhev vrátí spotřebitel do prodejny, dostane za ni 15 eurocentů zpět. Kupón s hodnotou záloh za vrácené zálohované obaly může zákazník uplatnit jako slevu z nákupu, nebo hotovost v té prodejně, kde obaly vrátil.

Správce zálohového systému je nezisková organizace, pověřená Ministerstvem životního prostředí SR, aby vytvořila, financovala a koordinovala fungování zálohového systému na jednorázové nápojové obaly. Správce vytvořilo konsorcium čtyř subjektů – Asociace výrobců nealkoholických nápojů a minerálních vod na Slovensku, Slovenské sdružení výrobců piva a sladu, Slovenská aliance moderního obchodu a Svaz obchodu SR.

pr článek

Další články autora