Středa, 7 června, 2023
aktualne

Sociální pracovníci kritizují nový zákon o inspekci, chtějí o něm ještě diskutovat

Ministr práce Milan Krajniak (Jsme rodina) nedávno předložil k připomínkování nový zákon o inspekci v sociálních věcech. Slovenská komora sociálních pracovníků a asistentů sociální práce (SKSPaASP) má vůči legislativě výhrady. Navrhuje posunout zamýšlenou účinnost zákona o rok, protože návrh si podle komory ještě vyžaduje diskusi.

Komoře například vadí, že v zákoně nejsou definovány kvalifikační předpoklady a požadovaná praxe pro výkon kompetencí inspektora. Sociální pracovníci také kritizují, že předkládaným zákonem se umožní „násilný“ vstup do soukromí právnických, ale zejména fyzických osob, umocněný pořizováním obrazově-zvukového záznamu. „Je nepřípustné takovýmto způsobem narušovat základní práva občanů, zejména práva na soukromí. Zákon ve svých ustanoveních jen minimálně rozlišuje právnickou a fyzickou osobu jako objekt kontroly,“ kritizuje senát.

Sociální pracovníci nejsou spokojeni ani s tím, že ke kontrole nevznikne nezávislá instituce, ale inspekci bude provádět oddělení v organizační struktuře ministerstva. Komoře také vadí, že nově zadefinované standardy kvality poskytované sociální služby nevycházejí z odborné veřejné diskuse ani aplikačních zkušeností z hodnocení podmínek kvality.

Právě k další diskusi komora vyzvala ministerstvo, apeluje na odložení účinnosti zákona nejméně o rok, tedy od 1. července 2023. „Je žádoucí diskutovat s odbornou veřejností o jednotlivých paragrafových zněních v zákoně, protože hrozí další odliv odborných a obslužných pracovníků, snížení kvality poskytovaných sociálních služeb a snížení zájmu akreditovaných subjektů o provádění opatření sociálněprávní ochrany dětí a sociální kurately,“ zdůraznila komora.

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona končí ve středu (19.1.). Resort odůvodňuje návrh nového zákona zejména potřebou sjednocení v současnosti roztříštěného mechanismu inspekce v sociální oblasti. „Dosavadní systém kontroly a dohledu nad poskytováním sociální pomoci je rozdělen mezi několik státních institucí, a tím se stává nepřehledný a v mnoha případech i neefektivní,“ konstatoval Krajniak.

pr článek

Další články autora