Středa, 7 června, 2023
aktualne

Žadatelé o dávku v nezaměstnanosti po práci v zahraničí nepotřebují doklad

Výměna informací o sociálním zabezpečení v EU se stále více rozšiřuje, a to prostřednictvím bezpečného systému EESSI. Pomocí něj si země EU vyměňují údaje o pojištěncích přes standardizované elektronické dokumenty. Od září 2021, kdy výměna údajů k dávce v nezaměstnanosti funguje, do začátku ledna 2022 SP zpracovala více než 9000 takových dokumentů. Šlo o přijaté a odeslané elektronické dokumenty o obdobích pojištění v nezaměstnanosti, příjmu z posledního zaměstnání, pobírání dávky v nezaměstnanosti v jiném členském státě EU, rodinných příslušnících nebo formuláře s údaji, které mají vliv na posouzení nároku na dávku v nezaměstnanosti uplatněného na Slovensku nebo v jiném státě EU.

„V předchozím období se tyto údaje potvrzovaly v papírové formě převážně prostřednictvím přenosného dokumentu PD U1. O dokument žádali klienti, ale i instituce EU, které posuzovaly nárok na dávku v nezaměstnanosti,“ poznamenala Dvoráková. V současnosti už o dokument žádat není třeba. Celá výměna informací se děje elektronicky a aniž by si klient musel pořizovat potvrzení doma či v zahraničí. Pokud to instituce v zahraničí vyžaduje, klient předloží SP pouze podpůrné dokumenty o zaměstnání v příslušné zemi, které se následně prostřednictvím EESSI odešlou k lepší identifikaci osoby.

„Pokud se klient přece jen rozhodne požádat o vystavení papírového dokumentu PD U1, příslušná instituce EU, tedy i SP, mu tento formulář vystaví. Od zavedení elektronické výměny informací se však požadavky o papírový dokument ze SP snížily téměř o polovinu,“ podotkla Dvoráková.

Připomněla, že před vyřizováním dávky v nezaměstnanosti není třeba zapomínat na to, že možnost uplatnit si nárok v jiném státě, než ve kterém naposledy pracoval, je jen výjimkou ve smyslu evropských koordinačních nařízení. „Ty určují, že nárok na dávku v nezaměstnanosti by měla nezaměstnaná osoba přednostně uplatnit ve státě posledního zaměstnání, neboť v tomto státě platila pojistné. Instituce státu posledního zaměstnání při posuzování nároku na dávku v nezaměstnanosti nezkoumá bydliště, jen splnění podmínek podle jejích vnitrostátních předpisů,“ uzavřela Dvoráková s tím, že údaje, které zabezpečuje elektronická výměna, není pak třeba žádat z jiného členského státu, protože příslušná instituce sociálního zabezpečení je má ve vlastních registrech.

pr článek

Další články autora